{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

目錄 購物車 {{currentCart.getItemCount()}}
商品總數的上限為 100 件,請調整數量再點擊購買

香港 Hong Kong

綠色東方健康體驗店 Green Eastern Health Experience Shop

荔枝角

地址:香港九龍長沙灣瓊林街111號擎天廣場30樓全層

(MTR 荔枝角B1出口2分鐘步程)

營業時間:每日10:30 -20:00
查詢電話:  3583 0332

Lai Chi Kok

30/F, King's Tower, 111 King Lam St, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong (MTR Lai Chi Kok B1 Exit, 2 min walking distance)

Business Hours: 10:30-20:00

Tel: 3583 0332

📍荔枝角新店路線懶人包 

記得新地址係近荔枝角B1出口,唔好去錯呀💁🏻‍♀️。

唔識路?驚搵錯地方?

唔使驚,我哋拍埋片話你知地鐵出最快⏳到達路線,

睇埋條片就實唔會去錯啦😎

綠色東方健康體驗店 Green Eastern Health Experience Shop

觀塘

地址:香港觀塘成業街6號泓富廣場12樓05室

(觀塘B1出口直行 ,賽馬會轉左入成業街)

營業時間:每日10:30 -20:00
查詢電話:  2393 5088
WhatsApp/ Signal : 5922 9093

 

Kwun Tong

Room 05, 12/F, Prosperity Plaza, 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

(Kwun Tong Exit B1, go straight, Jockey Club, turn left into Shing Yip Street)

Business Hours: 10:30 - 20:00

Tel: 2393 5088

📍觀塘分店路線懶人包 

呢幾日收到唔少查詢,問我哋點去觀塘分店,

所以我哋send多次路線片,

認住片中標誌性建築,

跟住行實唔會盪失路~仲搵唔到?